Construim Catedrala!


Apel pentru 1%

Pagina de Start Evenimente Știri O viață închinată lui Dumnezeu, Școlii, Bisericii Strămoșești și Neamului Românesc – Preoteasa Maria Misaroș din Giula, Ungaria (1926-2018)
3
2
1
O viață închinată lui Dumnezeu, Școlii, Bisericii Strămoșești și Neamului Românesc – Preoteasa Maria Misaroș din Giula, Ungaria (1926-2018) PDF Imprimare Email
Scris de Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria   
Joi, 26 Iulie 2018 20:00

              Cu multă tristețe și durere sufletească am primit vestea trecerii la cele veșnice a Doamnei Preotese Maria Misaroș, care a avut loc joi, 26 iulie, la Giula, Ungaria, în Anul Mântuirii 2018.

 

A fost vreme 36 de ani (1947-1983) soție devotată și tovarășă de viață a vrednicului de pomenire Părinte Teodor Misaroș, în perioada cât acesta a fost Preot Paroh la Săcal (1947-1977), în satul natal al Doamnei Preotese, Protopop al Protopopiatului Micherechi (1972-1976), sau atunci când a condus Vicariatul Ortodox Român din Ungaria, între anii 1976-1983, fiind cunoscută peste tot și foarte apreciată și iubită, atât pentru modelul său de viață, în familie și alături de Părintele Vicar, cât și pentru calitățile sale didactice exemplare, ca Învățătoare iscusită de Limba Română, la Școala Generală Românească din Săcal, sau la cea din Giula. Iubitoare de Biserică, de Neam și de Școală, unde a activat cu prisosință și cu mult suflet, având roade bogate și multă recunoștință din partea celor pe care i-a îndrumat ca Preoteasă și cadru didactic, și foarte atașată de propria sa familie, Dumnezeu i-a hărăzit ca și după trecerea la cele veșnice a soțului său, petrecută în anul 1983, Doamna Preoteasă Maria Misaroș să rămână încă pentru multă vreme alături de familia sa mult iubită, de fiica ei Doinița, de ginere, nepoți și strănepoți, dar și de toți membrii comunității românești din Giula și din Ungaria, pe care i-a încurajat cu sfatul și cuvântul său înțelept, cu prezența sa ziditoare de suflet și cu rugăciunea ei și pe care i-a înseninat mereu, cu zâmbetul său firesc și inconfundabil, pentru alți 35 de ani, până la mutarea sa recentă la cele veșnice. 

Maria Misaroș s-a născut în 23 octombrie 1926, în Satul Săcal (Körösszakál), din Județul Bihorul Unguresc (Hajdu Bihar), din părinții Gheorghe Iuhas și Ecaterina Ciora, a făcut Școala Primară, clasele I-IV, în satul ei natal (1933-1937), după care a urmat vreme de 9 ani cursurile Liceului și Școlii Normale a Institutului de Învățătoare „Sfânta Ursula” din Oradea (între 1937-1946), obținând Diploma de Învățătoare, în 1946. Pentru scurtă vreme a lucrat ca Dascăl de Limba Română la Școala Confesională ce funcționa în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Giula, Orașul Mare Românesc, apoi s-a căsătorit în luna februarie a anului 1947 cu soțul ei, Teodor Misaroș, pe care l-a urmat în Parohia repartizată, la Săcal. Aici, în satul ei natal și alături de soțul său, a desfășurat o bogată activitate educativă, culturală și misionară, pentru elevii din clasele I-IV, ai Școlii Generale din Săcal, cărora le-a fost Învățătoare și pentru credincioșii și consătenii ei, unde a organizat și a condus, timp de 10 ani, corul parohial și a desfășurat scenete și alte activități culturale cu aceștia, fiind un adevărat model și îndrumător pentru ei.

În 1963 a revenit la Giula, unde a fost pentru o vreme Educatoare și Pedagog la Căminul Românesc „I.C. Frimu” (1963-1973), supraveghind lecțiile și meditațiile elevilor și organizând alte activități culturale (serate, activități practice, concursuri în cadrul Săptămânii Limbii Române), iar din 1973 a început să predea la clasele I-IV ale Școlii Generale Românești din Giula, până la pensionarea sa, din noiembrie 1981, devenind Dascăl apreciat a numeroși intelectuali de astăzi, ai comunității românești din Ungaria. Dincolo de dragostea de carte și învățătură, pe care a reușit să o insufle cu prisosință elevilor săi, unul dintre scopurile ei principale a fost ca aceștia să iubească cât mai mult Limba Română. Din munca, priceperea și bogata sa experiență educațională au rezultat câteva manuale didactice și alte materiale auxiliare: Abecedar și Carte de Citire pentru clasa I, pe care le-a scris în 1965; Culegere din seria Învățăm românește (pentru clasa a II-a, în 1977; pentru clasele III-IV, în 1978) și setul de Foi de lucru (1981, 1982, 1984), ca supliment didactic la Cartea de Citire. În 1983 redactează și Caietul de lucrări pentru clasa a IV-a, într-o concepție și o realizare originală. Activitatea educativă, în general, munca de autor de manuale didactice, desfășurată între 1965-1984, și realizările sale, în plan profesional și uman, au fost răsplătite cu numeroase Diplome, Premii și distincții: în 1976 și 1982, ca lucrător emerit în învățământ; în 1994, Premiul „Pentru minoritățile naționale din Ungaria”, primit în Parlamentul Ungariei, pentru toată activitatea sa, desfășurată în învățământ; Premiul „Pentru cultura română din Ungaria”, acordat în 2 februarie 2002, de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU), cu ocazia aniversării a 75 de ani de viață; Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”, conferit în 30 octombrie 2016, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării celor 90 de ani de viață, ca semn al binecuvântării și prețuirii Preafericirii Sale, pentru întreaga sa activitate.

Între alte activități desfășurate de Doamna Preoteasă și Învățătoare Maria Misaroș, după retragerea sa la pensie, la loc de cinste s-a numărat participarea, în calitate de membru al Corului „Pro Musica” din Giula, la repetițiile și concertele susținute de acest prestigios cor al comunității românești din Ungaria, care i-a adus în suflet multă bucurie. De asemenea, atât cât i-a stat în putere, a participat neîncetat la slujbele și Sfintele Liturghii săvârșite în Catedrala Episcopală din Giula, sau în alte biserici ortodoxe românești din Ungaria, fiind o mărturie vie a credinței strămoșești și un sprijin spiritual și moral pentru toți cei care au întâlnit-o. A fost preocupată constant, de asemenea, de activitățile importante ale comunității românești din Ungaria, reflectate în presa scrisă și vizuală a acesteia.

După o viață îndelungată și frumoasă, plină de roade duhovnicești, trăită în spiritul credinței ortodoxe și al identității românești, Bunul Dumnezeu a chemat-o la Sine, pentru a-L preamări neîncetat, întru lumina Feței Sale și în Împărăția Sa, alături de soțul ei, vrednicul de pomenire Părinte Vicar Eparhial Teodor Misaroș și de toți cei pe care i-a cunoscut și i-a iubit în timpul vieții ei pământene.

Slujba de înmormântare va avea loc la Catedrala Episcopală din Giula, miercuri, 1 august, 2018, cu începere de la orele 11 (ora Ungariei).

Bunul Dumnezeu să îi primească dragostea, viața sa jertfelnică și ostenelile sale, dăruindu-i iertare păcatelor, odihnă sufletului și veșnică pomenire, dimpreună cu toți cei care din veac au bineplăcut lui!

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

 

Ultima actualizare în Vineri, 03 August 2018 18:23
 

Vă recomandăm pentru o mai bună utilizare şi navigare unul dintre urmatoarele browsere: Firefox 10 | Chrome 17 | IE 9 | Safari 5. (Concept grafic: Arhid. Claudiu Ştefan Condurache)