Construim Catedrala!


Apel pentru 1%

Pagina de Start Episcopie Istoricul Eparhiei Personalităţi însemnate
3
2
1
Personalităţi marcante la românii ortodocşi din Ungaria

Mitropolitul Andrei Şaguna

Mitropolitul Andrei Saguna.jpg

Marele Mitropolit al Ardealului, Andrei Şaguna, s-a născut la Mişcolţ, în mijlocul comunităţii româneşti din Ungaria, în anul 1808, deşi provine dintr-o familie de macedo-români şi a studiat în prima parte a vieţii sale, atât în faza studiilor gimnaziale, cât şi universitare, la şcoli şi facultăţi din Ungaria, adică la Mişcolţ şi Pesta. Cu toate că partea cea mai importantă a vieţii şi activităţii sale şi le-a desfăşurat în cadrul Mitropoliei Transilvaniei, nu este lipsit de importanţă faptul că el s-a ridicat din cadrul acestei comunităţi.

Emanuil Gojdu

Emanuil Gojdu.jpg

Prin strămoşi, el îşi trage originea dintr-o familie de macedo-români din Moscopole, cel mai bogat oraş, nu numai în Grecia, ci şi în întreg Imperiul Otoman. S-a născut la Oradea, în anul 1802, iar studiile şi le-a făcut în oraşul natal, apoi la Bratislava şi Budapesta. Este un model reprezentativ de filantrop, care prin Fundaţia înfiinţată sub numele lui, a oferit cu generozitate, vreme de jumătate de veac, burse pentru elevii şi studenţii ortodocşi români, care proveneau din familii sărace, contribuind în mod strălucit la propăşirea Neamului şi Bisericii sale strămoşeşti.

Tot prin generozitatea sa a fost oferit şi spaţiul în care a luat fiinţă, în anul 1900, capela românească din Budapesta, în care până astăzi parohia românească din capitala Ungariei îşi desfăşoară activitatea.


Moise Nicoară

Moise Nicoara.jpg

Este originar din Giula, unde s-a născut în anul 1785. Studiile elementare şi le-a făcut la şcoala confesională românească din oraşul natal, pe cele secundare la Oradea, iar pe cele superioare la Academia de Drept din Bratislava. S-a remarcat prin activitatea depusă pentru înfiinţarea de şcoli româneşti. A întemeiat în anul 1812 Preparandia sau Şcoala Normală din Arad şi a funcţionat ca profesor şi la Bucureşti, fiind prigonit pentru activitatea sa de luptător pentru drepturile naţionale ale confraţilor săi români. Familia sa se numără, de asemenea, printre ctitorii Catedralei Episcopale de la Giula.


Protosinghelul Ghenadie Bogoievici

Protos. Ghenadie Bogoievici.jpg

A fost primul preot al nou-înfiinţatei comunităţi româneşti din Budapesta, după separarea ei de către greci şi a slujit în această parohie până în anul 1933. De numele său se leagă şi speranţele comunităţii româneşti din Ungaria de a se putea organiza într-o episcopie, căci Consistoriul Ortodox Român din Oradea, în anul 1920, l-a încredinţat să fie conducătorul duhovnicesc al parohiilor româneşti din Ungaria, fiind întărit în această încredinţare şi de către Episcopia Aradului. Chiar dacă această dorinţă nu a putut să fie dusă la îndeplinire, el rămâne o personalitate importantă pentru românii din Ungaria.


Prot. Dumitru Sabău

Pr Dumitru Sabau.jpg

S-a născut în anul 1903 la Giula. În anul 1927 devine al doilea preot la parohia din Giula I, iar în 1934 este numit Protopop de Giula. Din încredinţarea Episcopului Andrei Magieru al Aradului, sub preşedinţia Protopopului Dumitru Sabău s-a desfăşurat la Giula, în data de 27 martie 1946, Congresul Naţional Bisericesc al Românilor din Ungaria, care a decis înfiinţarea Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, în frunte cu un Consistoriu Eparhial, pentru toate parohiile ortodoxe române din Ungaria. În anul înfiinţării acestei importante organizaţii bisericeşti de la Giula, i s-a încredinţat înalta funcţie de Consilier Administrativ Bisericesc, pe care a deţinut-o până în anul 1977, când a părăsit această lume.


Pr. Ic. Stavr. Petru Mândruţău

Pr. Vicar Eparhial Petru Mandrutau.jpg

S-a născut la Giula în anul 1904 şi a urmat cursurile şcolii elementare în oraşul natal, iar Facultatea de Teologie la Oradea, pe care a absolvit-o în anul 1927, fiind ales în acelaşi an ca preot la parohia din Giula II. Între timp a făcut şi Facultatea de Drept. El este cel dintâi conducător al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria, începând din anul 1946, după înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care nu a putut să funcţioneze în condiţii normale. A jucat un rol important în viaţa bisericească, având în jurul său pe toţi conducătorii spirituali din acea vreme, care au căutat să facă faţă încercărilor grele la care au fost supuşi. În 1976, după 30 de ani de activitate, s-a retras, continuând să funcţioneze ca preot paroh la Budapesta, până în anul 1997, când s-a mutat la cele veşnice.


Pr. Vicar Eparhial Teodor Misaroş

Pr.  Vicar Eparhial Teodor Misaros.jpg

S-a născut la 8 decembrie 1921 în oraşul Giula. Studiile elementare le-a făcut la şcoala confesională din oraşul natal, iar cele secundare la Giula şi Bichişciaba. A urmat apoi cursurile Academiei Teologice din Cluj, pe care a absolvit-o în 1946. În 1947 a fost ales preot la Săcal, unde a slujit până în anul 1977, când a fost transferat la parohia din Micherechi. În 1976 a fost ales Vicar Episcopesc, fiind instalat de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, în 21 noiembrie 1976, în Catedrala Episcopală din Giula. A funcţionat ca Vicar Episcopesc până la data de 13 iulie 1983, când a încetat din viaţă.


PS Episcop Sofronie Drincec

PS Sofronie Drincec.jpg

S-a născut la data de 3 noiembrie 1968 la Arad, unde a făcut şcoala primară, gimnaziul şi Liceul Teoretic „Moise Nicoară – Ioan Slavici”, pe care l-a absolvit în 1986. Între anii 1987 – 1993 a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara, iar între anii 1993-1997 pe cele ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, pe care le-a absolvit cu nota maximă. A participat la înfiinţarea filialei A.S.C.O.R. Timişoara (în 1990), pe care a condus-o, începând din 1991, în calitate de preşedinte. A fost tuns în monahism şi hirotonit ieromonah în anul 1995, la Mânăstirea de metanie Hodoş-Bodrog, din Episcopia Aradului, slujind ca ieromonah la Mânăstirea „Sfântul Simeon Stâlnicul”, din aceeaşi Episcopie. A organizat Sectorul de Asistenţă Socială al Episcopiei Aradului, între 1997-1998 şi a îndeplinit ascultarea de secretar al Cabinetului Patriarhal (1998-1999), în timpul Arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, reprezentând Patriarhia Română la diverse conferinţe, în ţară şi în străinătate. La propunerea Sfântului Sinod al BOR, a fost ales în data de 30 ianuarie 1999 de către Colegiul Electoral Bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, ca cel Dintâi Episcop al acestei Eparhii, fiind confirmat de către Sfântul Sinod în 4 februarie 1999, apoi hirotonit şi instalat ca Episcop de către PF Părinte Patriarh Teoctist, ÎÎPPSS Mitropoliţi Nicolae al Banatului, Petru al Basarabiei, Serafim al Germaniei şi alţi doisprezece ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, la 21 februarie 1999, în Catedrala Ortodoxă Română din Giula.

Ca Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria a desfăşurat o activitate multiplă, având ca grijă primordială organizarea eparhiei, după modelul celor din Patriarhia Română. A depus eforturi pentru înfiinţarea primei mânăstiri ortodoxe româneşti din Ungaria şi a altor aşezăminte monahale, s-a preocupat de lucrări de restaurare şi sfinţire la bisericile din cuprinsul Eparhiei, a acordat o atenţie specială copiilor şi tinerilor din Episcopie, reglementând învăţământul religios în şcolile româneşti din Ungaria, a înfiinţat „Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Români din Ungaria” (A.T.O.R.U.), asociaţie similară A.S.C.O.R.-ului, precum şi alte asociaţii ortodoxe, a organizat asistenţa socială în cadrul Eparhiei, s-a preocupat de tipărirea unor cărţi de rugăciune în limba română, precum şi a unor broşuri şi pliante cu bisericile şi obiectele valoroase de patrimoniu din colecţia Episcopiei, a înfiinţat o bibliotecă a Episcopiei şi împreună cu Editura „Noi”, din Giula, a reeditat cartea regretatului Părinte Vicar Teodor Misaroş: „Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria” (2002), a publicat numeroase articole şi comunicări ştiinţifice în diferite reviste din Ungaria şi România, a luat parte, ca delegat al PF Patriarh Teoctist, în nume personal sau în calitate de Întîistătător al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, la numeroase conferinţe, simpozioane şi întâlniri cu caracter bisericesc, ecumenic sau cultural, atât în Ungaria, cât şi în străinătate, a susţinut diferite conferinţe în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, precum şi în cadrul serilor duhovniceşti organizate de A.S.C.O.R., filialele din Bucureşti, Arad, Timişoara, Cluj şi Alba-Iulia, a iniţiat colectarea obiectelor de patrimoniu din bisericile româneşti din Ungaria, la Centrul Eparhial, înfiinţând Colecţia de artă veche bisericească, un depozit de obiecte bisericeşti şi Arhiva Episcopiei, prin colecţionarea, inventarierea şi păstrarea în bune condiţii a tuturor arhivelor parohiale la Centrul Eparhial, a documentelor ce au constituit arhiva Vicariatului, precum şi a actelor emise şi înregistrate la Episcopie. A fost membru în Comisia de Dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Sârbă, în privinţa Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului şi delegat al PF Părinte Patriarh Teoctist, în Comisia Naţională de Bioetică.

În data 13 februarie 2007 a fost ales Episcop al Eparhiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, fiind întronizat în această demnitate în data de 25 februarie 2007.


PS Siluan Mănuilă

PS Siluan Manuila.JPG

S-a născut în data de 16 septembrie 1971, la Lipova, în judeţul Arad, urmând şcoala generală în satul natal, Chelmac, gimnaziul la Conop şi liceul la Arad, pe care l-a absolvit în anul 1990. Între anii 1990-1994 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, un stagiu de pregătire spirituală la Comunitatea „Le Verbe de Vie” din Franţa şi cursuri post-universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena. A fost tuns în monahism în anul 1995, la Mânăstirea Hodoş-Bodrog din Arad, fiind hirotonit ieromonah în 13 decembrie 1995, la Mânăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Episcopia Aradului. În anul 1999 a fost încadrat canonic la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, fiind hirotesit Protosinghel (22 iulie 1999) şi Arhimandrit (6 aprilie 2003), la propunerea Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. A îndeplinit şi ascultarea de Consilier Cultural, iar după alegerea Preasfinţitului Părinte Sofronie ca Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, a fost ales ca Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, în data de 11 martie 2007, de către Colegiul Electoral al acestei Eparhii, fiind confirmat de către Sfântul Sinod al BOR în data de 21 iunie 2007, apoi hirotonit şi instalat ca Episcop, în Catedrala Episcopală din Giula, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae al Banatului, în data de 8 iulie 2007, îndeplinind această ascultare până în ziua de astăzi.


Pr. Vicar Eparhial Pavel Ardelean

Prot.  Pavel Ardelean - Vicar Eparhial.JPG

S-a născut în 27 iunie 1951 la Otlaca Pustă. Şcoala elementară a urmat-o în localitatea natală şi la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Giula. În 1966 a început cursurile Seminarului Teologic din Caransebeş, pe care l-a absolvit în anul 1971, iar între anii 1971-1975 a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar de la Bucureşti. În anul 1975 a fost hirotonit preot pentru parohia Cenadul Unguresc, iar din anul 1984 a fost ales ca Vicar Eparhial la Giula, fiind instalat de către Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile Coman al Oradiei, în Catedrala Episcopală din Giula.

 

Vă recomandăm pentru o mai bună utilizare şi navigare unul dintre urmatoarele browsere: Firefox 10 | Chrome 17 | IE 9 | Safari 5. (Concept grafic: Arhid. Claudiu Ştefan Condurache)